شركت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل كارشناسی و اپراتوری تعداد ۲۸۰ نفر از واجدین شرایط در استان چهارمحال و بختیاری را از طریق برگزاری آزمون كتبی (دانشی)، كانون ارزیابی شایستگی (برای مشاغل كارشناسی) ارزیابی مهارتی و مصاحبه (برای مشاغل اپراتوری)، معاینات طب صنعتی (جهت سنجش سلامت، توانایی جسمی و ویژگی های روانشناختی) و گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون كار و تامین اجتماعی جذب نماید. افرادی كه متقاضی شركت در آزمون می باشند به آدرس اینترنتی به نشانی www.skuazmoon.ir سامانه دانشگاه شهركرد مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به ثبت نام در مقطع و رشته تحصیلی مورد نظر با توجه به شرایط ذكر شده از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ اقدام نمایند.


تماس با ما
  • موبایل: 09929182890
  • ایمیل: skuazmoon@gmail.com
کلیه حقوق محفوظ است ©